Ga naar de inhoud

Privacyverklaring SolarScope

Wij houden ons aan de privacywet. Dit betekent dat jouw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij deze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website www.solarscope.nl doen met informatie die we over jou te weten komen.

Offerte aanvragen
Via de website is het mogelijk om direct een offerte op te vragen voor een inspectie van jouw PV-installatie. Hiervoor gebruiken wij jouw (bedrijfs)naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en het aantal zonnepanelen. Deze gegevens hebben wij minimaal nodig om een offerte op te kunnen stellen.

Contact opnemen
Via de website is het ook mogelijk om een vraag te stellen. Hiervoor gebruiken wij jouw (bedrijfs)naam, e-mailadres en jouw ingevulde vraag. Deze gegevens hebben wij minimaal nodig om jouw vraag te kunnen beantwoorden. 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Gegevens worden uitsluitend gedeeld met partners voor zover het noodzakelijk is om een opdracht goed te kunnen uitvoeren. Jouw persoonsgegevens worden onder geen enkele andere voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen verstrekt, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij het vermoeden van een misdrijf).

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. Hierbij zullen we vragen om jouw akkoord voor het gebruik van bepaalde cookies. Je kunt via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige zaken van onze website werken dan niet goed meer.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om jouw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

  1. Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
  2. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.
  3. Wijzigingen in deze privacyverklaring.

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. Je hebt de volgende rechten:

  1. Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  2. Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  3. Het laten corrigeren van fouten
  4. Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  5. Intrekken van toestemming
  6. Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.